Wiosenna prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej dla Rumuni – 4,3% wzrostu PKB w 2017 roku

Poniższy artykuł bazuje na informacjach zawartych w wiosennej prognozie gospodarczej opublikowanej w maju br. przez Komisję Europejską (link poniżej).

Dokument informuje o tym, że przewidywany wzrost gospodarczy Rumunii w 2017 roku to 4,3% rdr. Na rok 2018 Komisja Europejska przewiduje również wysokie tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 3,7% PKB. Wzrost PKB będzie wspierany przez złagodzenie polityki fiskalnej oraz wzrost wynagrodzeń.

W 2016 roku bezrobocie spadło z 6,8% do 5,9%.  Przewiduję się, że w latach 2017 oraz 2018 również pozostanie na niskim poziomie, mianowicie 5,4% i  5,3%. Niskie bezrobocie oraz wzrost wynagrodzeń będzie wpierać konsumpcję.

Przewiduje się wzrost deficytu budżetowego w związku z cięciami podatków oraz wzrostem wydatków publicznych.

Czynnik wzrostu PKB w 2016

W 2016 roku wzrost PKB w Rumunii wyniósł 4,8%. To głównie dzięki konsumpcji wzmocnionej przez pro-cykliczną politykę fiskalną oraz wzrost wynagrodzeń. Przeciwnie działały inwestycje sektora publicznego, w związku z słabą absorpcją funduszy z perspektywy 2014-2020. Udział eksportu w wzroście PKB był również ujemny z związku ze wzrostem konsumpcji, który przełożył się na zwiększony import produktów.

Czynnik wpierający wzrost PKB w latach 2017, 2018

Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja. Wzrost konsumpcji będzie wspierany przez obniżki podatków i wzrost płac oraz emerytur. Skromny wkład we wzroście będzie miała realizacja projektów finansowanych przez UE.

Rynek pracy

W 2016 roku nastąpiła dalsza poprawa na rynku pracy w związku z silnym wzrostem PKB. Bezrobocie spadło do historycznie niskiego poziom 5,9%. Niskie bezrobocie w połączeniu z malejącą siłą roboczą doprowadziło do wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce. Przewiduje się, że całkowite zatrudnienie będzie rosło w latach  2017 – 2018, przy dalej spadającym bezrobociu. W styczniu 2017 roku, w sektorze publicznym o 15% wzrosło wynagrodzenie w służbie zdrowia oraz edukacji. W lutym 2017 r. o 16% wzrosła płaca minimalna i  o 20% wzrosło wynagrodzenie administracji.

Informację o wynagrodzeniach w Rumunii umieszczę w oddzielnym artykule.

Wskaźnik2015201620172018
Wskaźnik PKB (r/r)3,9 4,8 4,3 3,7
Inflacja (r/r)-0,4 -1,1 1,1 3,0
Bezprobocie6,8 5,9 5,4 5,3
Deficyt budżetowy (jako % PKB)-0,8 -3,0 3,5 -3,7
Deficyt publiczny (jako % PKB)38,0 37,6 39,3 40,9
Saldo obrotów bieżących-0,6 -2,4 -2,8 -2,9